Rajić, J. (2015). ПОСЛЕДИЦЕ ПОКРЕТАЊА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА НА РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНОГ. Strani Pravni život, 59(4), 249-258. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/156