(1)
Ĺ uput, D. UTICAJ EVROPSKE UNIJE NA PRAVNO REGULISANJE UGOVORA O RADU PROFESIONALNIH FUDBALERA. SPZ 2017, 61, 95-107.