(1)
Knežević Bojović, A.; Purić, O. OBUKA SUDIJA I PRAVO EU: POGLED NA UPOREDNOPRAVNU I PRAKSU SRBIJE. SPZ 2019, 62, 73-93.