(1)
Rabrenović, A. FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA. SPZ 2018, 62, 255-259.