(1)
Rajić Ćalić, J. ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA. SPZ 2018, 62, 181-196.