(1)
Matković, A. AKTIVNOSTI SAVETA EVROPE USMERENE KA ŠTETNOM DELOVANJU NOVIH RELIGIJSKIH POKRETA. SPZ 2018, 62, 125-141.