(1)
Preshova, D. ZAŠTO TAKO DUALISTIKI?: KRITIKI OSVRT NA STATUS I EFEKAT SPORAZUMA U PRAVNOM SISTEMU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. SPZ 2012, 56, 376-394.