(1)
Vukoslavčević, B. PRETHODNO PITANJE U MEĐUNARODNOM PORODIČNOM PRAVU. SPZ 2013, 57, 184-197.