[1]
Matić Bošković, M. 2020. UREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIH I OKRIVLJENIH U PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE. Strani pravni život. 64, 1 (Апр. 2020), 29-43. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-25003.