[1]
Nenadić, S. 2017. PRE-CRIME KОNCЕPТ ZАKОNА О SPRЕČАVАNјU NАSILjА U PОRОDICI - ОBАVЕZЕ DRŽАVЕ I RIZICI PО PОVRЕDU LjUDSKIH PRАVА. Strani pravni život. 61, 1 (Јан. 2017), 155-167.