[1]
Rajić Ćalić, J. 2018. ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA. Strani pravni život. 62, 3 (Окт. 2018), 181-196. DOI:https://doi.org/10.5937/spz1803181R.