[1]
Đorđević, M. 2018. POMILOVANJE – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani pravni život. 62, 3 (Окт. 2018), 163-180. DOI:https://doi.org/10.5937/spz1803163D.