[1]
Vukasović, P. 2008. Amerika i Rim – ima li osnova za analogiju?. Strani pravni život. 52, 1 (Јуни 2008), 32-61.