[1]
Lepotić, B. 2018. SAVETODAVNA MIŠLJENJA PREMA PROTOKOLU 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRETHODNE ODLUKE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE. Strani pravni život. 62, 2 (Јули 2018), 141-153.