[1]
Preshova, D. 2012. ZAŠTO TAKO DUALISTIKI?: KRITIKI OSVRT NA STATUS I EFEKAT SPORAZUMA U PRAVNOM SISTEMU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. Strani pravni život. 56, 3 (Апр. 2012), 376-394.