[1]
Đurić, V. 2013. ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život. 57, 1 (Јан. 2013), 115-133.