[1]
Milovanović, D. 2017. PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU. Strani pravni život. 61, 1 (Јан. 2017), 183-192.