[1]
Živković, V. 2014. ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА. Strani pravni život. 58, 3 (Сеп. 2014), 157-184.