[1]
Knežević Bojović, A. 2015. UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU. Strani pravni život. 59, 2 (Апр. 2015), 131-144.