NAKNADA ŠTETE PRETRPLJENE POVREDOM NORMI PRAVA KONKURENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI

  • Zoran Ilkić, LL.D. Naučni saradnik, pravni zastupnik u štetama, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, Vršac
Ključne reči: pravo konkurencije, privatno-pravna zaštita, naknada, kvantifkacija štete, dokazivanje, solidarna odgovornost, zastarelost

Apstrakt

U radu autor ukazuje na najznačajnije izvore prava Evropske unije koji normiraju i defnišu prava i postupke u kojima lica oštećena povredom pravila konkurencije mogu da ostvare privatno-pravnu zaštitu svojih interesa. Posebno je razmotrena okolnost da specifčnosti konkurencijskih sporova otežavaju početni procesni položaj oštećenog, te da, zbog asimetrije informacija, on raspolaže ograničenim mogućnostima dokazivanja činjenica koje su relevantne za njegov odštetni zahtev. Pogotovo se ističu problemi u pogledu kvantifkacije i modela utvrđivanja obima i visine pretrpljene štete. Analizirane su i pojedine materijalne i procesne posledice započetih ili okončanih postupaka, te potreba da se zastarelost normira drugačije, nego u uobičajenim odštetnim parnicama. U završnom delu rada autor ukazuje na pojedina rešenja u antimonopolskom pravu Sjedinjenih Američkih Država, koja su znatno drugačija od normativnih odredbi zakonodavstava Evropske unije.

Reference

Gecić, B. "Privatno-pravno sankcionisanje pravila konkurencije - evropska perspektiva", Međunarodna politika 1137/2010.

Ilkić, Z. "Izuzeća i pravna zaštita oštećenih lica u vezi sa kartelnim sporazumima u osiguranju u Evropskoj uniji", Evropska revija za pravo osiguranja , 1/2017.

Ilkić, Z. "Pogled na neke oblike povrede prava konkurencije u osiguranju Srbije", Srazmernost i pravna izvesnost u pravu osiguranja , ur. Jovanović, S., Slavnić, J., Marano, P., Udruženje za pravo osiguranja, Palić 2017.

Ivančević, K. Priručnik za obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju, grupa autora, ur. Žarković N., Privredna komora Srbije, Beograd 2015, 446.

Lopez, F. P. "Issues and Problems Regarding E.U. Competition Law Private Enforcement: Damages and Nullity Actions", The USV Annals of Economics and Public Administration , Vol. 13, 1(17)/2013.

Rakić, I. "Pokajnički program i odgovornost za štetu zbog povrede prava konkurencije", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/2014.

Vukadinović, D. R. "Neka prethodna pitanja u vezi zahteva za naknadu štete zbog povrede kartelnih propisa u pravu EU", Pravo i privreda 7-9/2013.

Vukadinović, J. "Ostvarivanje prava na naknadu štete zbog povrede prava konkurencije pred nacionalnim sudovima i arbitražnim tribunalima", Naknada štete i osiguranje - savremeni izazovi , ur. Petrović, Z., Mrvić Petrović, N., Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija i Intermeks, Beograd 2016.

Pravni izvori

Commission of the European Communities, Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust rules {SEC(2005) 1732}/*COM/2005/0672final*/, Brussels, 19.12.2005.

Commission of the European Communities, White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, COM(2008) 165 final, Brussels, 2.4.2008.

Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance), Official Journal L 001, 04/01/2003, P. 1-25.

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters, Official Journal L 174, 27/06/2001, P. 1-24.

Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union (Text with EEA relevance), Official Journal L 349, 05/12/2014, P. 1-19, tzv. "Damages Directive".

Internet izvori

Becker, R., Bessot, N., Smijter, E. D. "The White Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules", Competition Policy Newsletter , 2/2008, 5, http://www.ec.europa.eu/competition/speeches/text/2008_2_4_en.pdf, 10.01.2018.

Bergh, V. d. R., Boom, v. W., Woude, v. d. M. "The EC Green Paper on Damages Actions in Antitrust Cases", 10, http://www.ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_green_paper_comments/erasmus_university.pdf , 16.1.2018.

Bergh, V. d. R. "Private Enforcement of European Competition Law and the Persisting Collective Action Problem", 2013, 18-20, www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/its/mj_20_01_0012.pdf , 10.1.2018.

Cherman Anti-Trust Act of 1890, Society for human resource management, 1-3, https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/shermananti-trustactof1890 , 15.01.2018.

European Commission, Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Strasbourg, 11.06.2013, SWD(2013) 205, 37, www.ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf , 10.1.2018.

Gerber, D. J. "Private Enforcement of Competition Law: A Comparative Perspective", Cambridge University Press, New York, 2007, 437, www.scholarship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/244/ , 25.12.2017.

Hüschelrath, K., Peyer, S. "Public and Private Enforcement of Competition Law - A Differentiated Approach", Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, 2013, 5, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13029.pdf, 20.12.2017. https://doi.org/10.2139/ssrn.2278839

Italijanski Kasacioni sud, 18.12.2009, br. 26748, Osiguranje.hr, http://www.osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?12238, 8.12.2017.

Koob, C. E., Vann JR., D. E., Oruc, A. Y. "Developments in Private Enforcement of Competition Laws - Introduction", 2004, 2-3, http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=F063FC4F-CB19-4259-852E-C5564EE47491 , 5.1.2018.

Linklaters, "Private Enforcement of Competition Law - Trials and Tribulations", 2005, 4, www.linklaters.com/pdfs/Insights/ eucompetition/nov05.pdf , 19.1.2018.

Organisation for Economic Co-operation and Development, Quantitification of Harm to Competition by National Courts and Competition Agencies, Directorate for financial and enterprise affairs, DAF/ COMP(2011)25, 2011, 185, www.oecd.org/daf/competition/QuantificationofHarmtoCompetition2011.pdf , 5.1.2018.

Organisation for Economic Co-operation and Development, Round table on the Quantification of harm to Competition by National Courts and Competition Agencies - Note by the Delegation of the United States, DAF/COMP/WD(2011)11, 2011, 8, https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/us-submissions-oecd-and-other-international-competition-fora/1102roundtableharm.pdf , 11.1.2018.

Pakamanis, M. "The role of class actions in ensuring effective enforcement of competition law infringements in the European Union", International Comparative Jurisprudence , 2016, 4-5, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351667416300105 , 12.1.2018. https://doi.org/10.1016/j.icj.2016.11.001

Smijter, E. D., Stropp, C., Woods D. "Green Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules", Competition Policy Newsletter , 1/2006, 1-3, http://www.ec.europa.eu/competition/speeches/text/2006_1_1_en.pdf , 8.1.2018.

The Clayton Act, Section 4, 1914, http://teachingamericanhistory.org/library/document/clayton-antitrust-act/ , 16.1.2018.

Toritto, d. B. C. "Overview on the Directive 2014/104/EU", Italian Antitrust Review , 2/2015, 46, http://iar.agcm.it/article/viewFile/11574/10728 , 15.1.2018.

Woods, D., Sinclair, A., Ashton, D. "Private enforcement of Community 37 competition law: modernisation and the road ahead", Competition Policy Newsletter , 2/2004, 32, http://www.ec.europa.eu/competition/speeches/text/2004_2_31_en.pdf , 10.1.2018

Objavljeno
2018-05-25
Sekcija
Originalni naučni rad