ZAMKE USAGLAŠAVANјA DOMAĆIH PROPISA SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE (Kroz primjer neustavnosti jednog domaćeg pravnog instituta)

  • Milan Blagojević Sudija Okružnog suda u Banjaluci i vanredni profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci
Ključne reči: ustavnost, vladavina prava, neustavnost, transponovanje prava, harmonizacija prava, presuda zbog propuštanja.

Apstrakt

Autor u radu piše o jednoj temi o kojoj kod nas do sada nije pisano. Radi se o pojavi da se prilikom usaglašavanja domaćih propisa sa pravom Evropske unije to pravo dosta često nekritički preuzima, što dovodi do toga da se time ne samo onemogućava ostvarivanje određenih lјudskih prava, već se radi i o njihovom kršenju. Ovu tezu autor je u uvodnom dijelu potkrijepio i primjerom iz Republike Hrvatske. Nakon toga u centralnom dijelu rada ustavnopravnoj kritici podvrgnut je institute presude zbog propuštanja, s čim u vezi je ukazano na njegovu neustavnost i neracionalnost. Završni dio rada sadrži prijedloge autora o tome kako otkloniti ove nepravilnosti, čime se omogućava harmonija u domaćem pravnom poretku koja nije suprotna pravnoj tekovini Evropske unije.

Objavljeno
2017-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad