OSTVARIVANJE I ZAŠTITA SLOBODE VEROISPOVESTI U BUGARSKOJ, RUMUNIJI I GRČKOJ

  • Milutin Trnavac Viši savetnik u Ministarstvu za evropske integracije, doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: sloboda veroispovesti, ustav, zakon, crkva, verska zajednica, Evropski sud za ljudska prava

Apstrakt

U radu je analizirano normativno uređenje ostvarivanja i zaštite slobode veroispovesti u Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj. Navedene države izabrane su zato što njima postoji dominantan uticaj pravoslavne veroispovesti, a istovremeno su članice Evropske unije. U tom smislu one predstavljaju države slične pravne tradicije u pogledu ostvarivanja i zaštite slobode veroispovesti, a u određenoj meri imaju slično regulisan pravni položaj crkava i verskih zajednica. U radu su prikazana normativna rešenja i sudska praksa u navedenim državama, ali i određeni slučajevi koji se odnose na zaštitu slobode veroispovesti, iz ugla analize prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Reference

C. Papastathis, State and Church in Greece , Nomos, Baden-Baden, 2005.

G. Robbers, State and Church in the European Union , Nomos, Baden-Baden, 2005.

M. Paunović, S. Carić, Evropski sud za ljudska prava, nadležnost i postupak , Pravni fakultet, Beograd, 2007.

P. Petkoff, Freedom of religion or belief in jurisprudence of the Bulgarian Constitutional court , Religion, State and Society , Vol. 36, 3/2008. https://doi.org/10.1080/09637490802260179

S. Avramović, Prilozi nastanku državno-crkvenog prava u Srbiji , Pravni fakultet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Službeni glasnik, Beograd, 2007.

V. Barbateanu, D. Suliman, Constitutional jurisprudence in the area of freedom of religion and beliefs , Legal aspects of religious freedom, Office of the Government of the Republic of Slovenia for Religious Communities, Ljubljana, 2008.

V. Đurić, Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova , Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012.

Dž. Murdok, Sloboda misli, savesti i veroispovesti , Savet Evrope, Beograd, 2008.

Objavljeno
2018-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad