Povratak na detalje članka PRE-CRIME KОNCЕPТ ZАKОNА О SPRЕČАVАNјU NАSILjА U PОRОDICI - ОBАVЕZЕ DRŽАVЕ I RIZICI PО PОVRЕDU LjUDSKIH PRАVА Preuzmi fajl Preuzmi PDF