MALA I SREDNJA PREDUZEĆA KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA I SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI U SRBIJI

  • Isidora Beraha, M.Sc.
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut ekonomskih nauka, Beograd
Ključne reči: mala i srednja preduzeća, privredni rast i razvoj, nezaposlenost, konkurentnost, dinamičnost, inovativnost, svetska ekonomska kriza

Apstrakt

Zasnivanje razvoja privrede Srbije na postojećim osnovama potpuno je neodrživo. Ukoliko Vlada ne pristupi rešavanju gorućih problema srpske privrede, pri čemu se pre svega misli na ubrzanje rasta privredne aktivnosti i zaustavljanje izrazito nepovoljnih trendova na tržištu rada, ali i na smanjenje budžetskog deficita i javnog duga i unapređenje konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu, teško je očekivati ostvarivanje dinamičnijeg privrednog rasta. Sektor malih i srednjih preduzeća mogao bi imati ključnu ulogu u oporavku i rastu privrede Srbije, posebno imajući u vidu da je u periodu od 2000. do 2009. godine bio najefikasniji segment privrede i nosilac rasta i zapošljavanja, kao i uvažavajući pozitivna iskustva razvijenih evropskih zemalja. Kakva će, međutim, biti uloga sektora malih i srednjih preduzeća u oporavku i pokretanju rasta srpske privrede zavisiće pre svega od odlučnosti u nameri da se otklone ili barem ublaže prepreke ponovnom oživljavanju i daljem razvoju sektora, među kojima se posebno ističu nedovoljne konurentnost i slab kvaliteta proizvoda, hronična nelikvidnost, granska i teritorijalna nepovezanost i otežan pristup izvorima finansiranja.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad