ADVOCATES IN ITALY, FRANCE AND GERMANY

  • Giovanni Tamburini, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    External associate of the Institute of Comparative Law in Belgrade
Ključne reči: advokatske komore, advokatske kancelarije; strain advokati; Italija, Francuska; Nemačka; reklame

Apstrakt

Dr Đovani Tamburini iz Rima, inače spoljni saradnik Instituta za uporedno pravo, govori o tome kako je organizovana advokatura u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. U stvari on pokušava da nam da odgovore na nekoliko pitanja koja smo mu mi postavili, a kroz koje se može sagledati položaj advokata i njihovih komora. Prvo pitanje bilo je pitanje da li u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj na nacionalnom nivou postoji samo jedna komora, ili postoji mogućnost da bude osnovano više komora? Drugo pitanje bilo je pitanje da li strani advokati mogu da nastupaju (zastupaju) pred domaćim sudovima u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj? Pitali smo dr Tamburinija takođe i to da li advokati u ovim zemljama rade u malim kancelarijama ili su organizovani u velikim kancelarijama – kompanijama, te koliki procenat njih radi u malim, a koliki procenat njih radi u velikim kompanijama? Interesovalo nas je i pitanje da li je advokatima u ove tri zemlje EU zabranjeno da se reklamiraju u novinama i na televiziji?

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad