MUTUAL TRANSITION SPIRAL AND EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF SINGLE POSITIVE LAW AND PLURAL NORMATIVE ORDER RELATED TO THE COMPARATIVE NORMATIVE ORDER STUDY

  • Bizina Savaneli, PhD Department of Law at the St. Grigol Peradze University
Ključne reči: pravni monizam, spiralni razvoj, tranzicija, normativni pluralizam, pravično parvo

Apstrakt

  1. Pravni monizam (u pozitivnom javnom i privatnom pravu) ukazuje na to kako bi fizička i pravna lica trebalo da se ponašaju. Normativni pluralizam (normativni poredak javnog prava i privatnog prava) pokazuje kako se organi javne vlasti, fizička i pravna lica ponašaju u stvarnosti. Pravni monizam (kako treba da bude) i normativni pluralizam (ono kako jeste) nikada se ne podudaraju.
  2. Teorija međusobne tranzicije, spiralnog razvoja i evolucije pozitivnog prava i pravnog poretka uzima u obzir sve suprotnosti između njih i čini mogućom mirnu koegzistenciju pozitivizma i socioloških pravca u teoriji prava, i stvara ravnotežu između javnog i privatnog prava, i javnog normativnog poretka i privatnog normativnog poretka, na svetskom, regionalnom i lokalnom nivou.

III. Teorija "pravnih porodica" uporednog prava zanemaruje fenomen normativnog poretka, te je stoga neophodno uvesti novu granu pravne nauke: Proučavanja upoprednih normativnih poredaka.

  1. Ideja pravičnog prava ukazuje na to koje i kakvo parvo zakonodavci (u romansko-germanskim, to jest, civilističkom sistemu) ili sudije (u anglo-američkom, odnosno common law sistemu) treba da stvaraju, tako da bi pravo bilo pravično sa stanovišta univerzalnih ljudskih prava.
  2. Međusobno preplitanje pravnog monizma, normativnog pluarlizma i ideje pravičnog prava mora se zasnivati na univerzalnom pravu ljudskih prava kao osnovnom subjektu norme, i ovaj proces se mora ponavljati dijaletktički, dakle spiralno, stalno, mora evoluirati, i mora biti neprestan.
Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad