PRAVNI ASPEKTI NEUTRALNOSTI INTERNET MREŽE

  • Dragan Prlja, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
  • Andrej Diligenski, M.Sc.
    e-mail: institut@iup.rs
    Европски центар за електронску трговину и Интернет, Беч
Ključne reči: neutralnost internet mreže, pravo, uporedno pravo, internet pravo

Apstrakt

Neutralnost internet mreže danas je evidentno ugrožena. Korisnici internet servisa ubuduće neće moći da računaju na jednak pristup internet mreži. Države stoje pred velikim izazovom da spreče tu neravnopravnost i omoguće jednak pristup internet mreži, ali one i pored kapaciteta koje poseduju još uvek bitnije ne utiču na poboljšanje situacije. Internet servis provajderi koriste postojeću situaciju da se samovoljno ponašaju na tržištu. Na taj način oni nastoje da eliminišu svaku konkurenciju i održe postojeće kapacitete internet mreže, ali i da cenzurišu sadržaje koji su u interesu država ili posednika krupnog kapitala. Sa druge strane ostaju sami korisnici internet servisa čija zakonskim propisima garantovana prava zapravo ostaju samo mrtvo slovo na papiru, jer oni nisu u mogućnosti da ta svoja zakonom garantovana prava ostvare bez institucija država. Imajući u vidu da je internet sektor i sektor telekomunikacija uopšte od vitalnog značaja za svaku državu, pojedinci mogu malo da učine da bi se to stanje poboljšalo. Regulatorna tela koje države osnivaju nisu zapravo ništa drugo nego još jedan deo državne vlasti, pošto se biraju od strane državne vlasti. Samim time ne može se govoriti o nezavisnosti ovih institucija, pošto izbor članova regulatornih tela zavisi od vlasti odnosno političkih partija. Time zapravo i osnivanje regulatornih tela ima više simboličnu značaj kojim država pokazuje da se stara o korisnicima interneta i konkurenciji na tržištu. Jedino što trenutno ostaje građanima na raspolaganju je da pokreju sudske postupke i tako ostvare svoje osnovno ljudsko pravo, pravo na komunikaciju i razmenu informacija. U ovom pogledu bi trebalo da pomognu ustavni sudovi kao i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Objavljeno
2011-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad