POSLOVNE TAJNE: ODREĐENJE I OSNOVI ZAŠTITE

  • Katarina Jovičić Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: informacija, poslovna tajna, pravo EU, Direktiva o poslovnoj tajni, zaštita tajne

Apstrakt

Poslovne tajne danas imaju sve veći značaj i sudovi se sve češće sreću sa zahtevima za njihovom pravnom zaštitom. U sudskim postupcima neophodno je utvrditi da li je informacija čija se zaštita traži podobna da bude poslovna tajna, te da li je njen nosilac preduzeo razumne mere da osigura tajnost te informacije. Prvi deo rada posvećen je analizi navedenih pitanja. U okviru analize posebna pažnja se posvećuje kriterijumima na osnovu kojih se procenjuje da li je nosilac poslovne tajne preduzeo razumne mere njenog čuvanja. Dalje se u radu predstavlja sistem pravne zaštite poslovne tajne u pravu Evropske unije, koji je uređen odgovarajućom direktivom, obavezujućom za države članice i države kandidate za ulazak u EU. U okviru zaključka daju se preporuke kako odrediti granicu između poslovnih tajni i znanja i sposobnosti zaposlenih.

Reference

Almeling, D. "Seven reasons why trade secrets are increasingly important", Berkeley Technology Law Journal, Vol. 27, 2012, 1091-1117.

Bone, R. "A New Look at Trade Secrets Law: Doctrine in Search of Justification", California Law Review, Vol. 86, 2/1998. https://doi.org/10.2307/3481134

Duston, T., Ross, T. "Intellectual property protection for trade secrets and know-how", http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/IP_Protection_for_Trade_Secrets_and_Know-how1076598753.pdf, 14.2.2018.

Epstein, R. "The Constitutional Protection of Trade Secrets under the Taking Clause", University of Chicago Law Review, 57/2004, 57-73.

Epstein, R. "Trade Secrets as Private Property: Their Constitutional Protection", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=421340&rec=1&srcabs=1155167&alg=1&pos=3, 8.2.2018.

Grubbs, J. "Give the little guys equal opportunity at trade secret protection: Why the "reasonable efforts" taken by small businesses should be analyzed less stringently", Lewis&Clark Law Review, Vol. 9, 2/2005.

Jamieson, K. "Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions", Nebraska Law Review, Vol. 72, 2/1993.

Lemly, M. "The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1155167, 8.2.2018.

Objavljeno
2018-05-25
Sekcija
Originalni naučni rad