Rokovi za predaju rada 2023.

2023-01-06

Rokovi za predaju radova za časopis Strani pravni život u 2023. godini su:

15. februar za broj 1

15. maj za broj 2

15. avgust za broj 3

15. novembar za broj 4

Radovi za brojeve 1, 2 i 3 mogu se podneti na srpskom ili engleskom jeziku, dok se radovi za broj 4 podnose isključivo na engleskom jeziku.